Распоред на возачки испити во Март 2020 година
02.03.2020 Штип - тест / град Штип - полигон / град Кочани - полигон / град Берово - град
03.03.2020 Кочани - тест / град Штип - град Делчево - полигон / град Делчево - град
04.03.2020 Штип - полигон / град Штип - град Кочани - полигон / град Кочани - град
05.03.2020 Делчево - тест / град Делчево - град Св.Николе - полигон / град Св.Николе - град
06.03.2020 Пробиштип - тест / град Пробиштип - полигон / град Виница - град Берово - полигон / град
09.03.2020 Штип - тест / град Штип - полигон / град Кочани - полигон / град Кочани - град
10.03.2020 Кочани - тест / град Штип - град Делчево - полигон / град Делчево - град
11.03.2020 Штип - полигон / град Штип - град Кочани - полигон / град Кочани - град
12.03.2020 Делчево - полигон / град Делчево - град Св.Николе - тест / град Св.Николе - град
13.03.2020 Берово - тест / град Берово - полигон / град Виница - град Пробиштип - полигон / град
16.03.2020 Штип - тест / град Штип - полигон / град Кочани - полигон / град Кочани - град
17.03.2020 Кочани - тест / град Штип - град Штип - град Делчево - град
18.03.2020 Штип - полигон / град Штип - град Кочани - полигон / град Кочани - град
19.03.2020 Делчево - тест / град Делчево - град Св.Николе - полигон / град Св.Николе - град
20.03.2020 Пробиштип - тест / град Пробиштип - полигон / град Виница - град Берово - полигон / град
23.03.2020 Штип - тест / град Штип - полигон / град Кочани - полигон / град Берово - град
24.03.2020 Кочани - тест / град Штип - град Делчево - полигон / град Делчево - град
25.03.2020 Штип - полигон / град Штип - град Кочани - полигон / град Кочани - град
26.03.2020 Делчево - полигон / град Делчево - град Св.Николе - тест / град Св.Николе - град
27.03.2020 Берово - тест / град Берово - полигон / град Виница - град Кочани - град
30.03.2020 Штип - тест / град Штип - полигон / град Кочани - полигон / град Пробиштип - полигон / град
31.03.2020 Кочани - тест / град Штип - град Делчево - полигон / град Делчево - град
Распоред на возачки испити во Април 2020 година